Certyfikaty

Posiadane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
  1. CERTYFIKAT Nr rejestr. 028/10/2001 - wydany przez firmę ROPLASTO jako świadectwo, że firma ROL produkuje swoje wyroby zgodnie z zaleceniami producenta profili i wymogami Aprobaty Technicznej ITB na AT-15-2252/2000;

  2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI – wydawana do każdej partii towaru;

  3. APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2252/2000;

  4. KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-852/00/ES dla profili ROPLASTO;

  5. ATEST HIGIENICZNY B-1294/94/95 – o możliwości stosowania produktu w budownictwie /w tym również w obiektach służby zdrowia/ dla profili ROPLASTO;

  6. Inne.

Wszelkie atesty, aprobaty i certyfikaty do wglądu na każde życzenie w siedzibie firmy ROL. 

 


 

strona główna  |  do góry  |